Kdy navštívit ortodontickou ambulanci?

Vhodná doba pro zahájení ortodontické léčby není pro všechny vady stejná. Jako nejideálnější věk se u dětí považuje období výměny chrupu, tj. období mezi 6. až 8. rokem života. Tedy v době, když jsou prořezané stálé horní a dolní řezáky a první stálé stoličky.

Vady, které řešíme v době:

0 - 6 let mléčný chrup

Odstraňujeme zejména zlozvyky ( dumlání palce, dudlíku, odstranění nosní mandle), upravujeme zákus zubů, provádíme artikulační zábrusy mléčných zubů, řešíme obrácený zkřížený skus.

6 - 13 let smíšený chrup

Léčíme  předkus ( zuby jsou ohroženy ztrátou při pádu, porucha řeči (sykavky), dítě může být středem posměchu v kolektivu),

stěsnání ( nedostatčená hygiena, kazivost), zákus zubů, obrácený skus, převislý skus ( nakusuje dolními zuby do sliznice patra), přespočetné zuby ( extrakcí - vytržení), retinované zuby ( zuby, které nemohou do dutiny ústní prořezat - buď mají překážku nebo špatný sklon), traumatická ztráta zubů, zkřížený skus, otevřený skus ( dle příčiny - genetiky x zlozvyk), rozštěpové vady.

stálý chrup

Dokončujeme ortodontickou léčbu zahájenou v předchozích období. Odstraňujeme stěsnání zubů ( ne zřídka je třeba trhat některé stálé zuby), zařazujeme retinované zuby, uzávěr diastematu (mezera mezi středními řezáky), řešíme nezaložené zuby ( uzavření mezery po chybějícím zubu nebo otevření místa pro implantát ),  přípravujeme na ortognátní operace čelistí.

dospělý pacient

U dospělých pacientů léčíme vady, které nebyly z různých důvodů vyléčeny v dětském věku. Provádíme předprotetické posuny zubů, otvíráme místo pro implantáty, úpravujeme velká stěsnání, uzavíráme mezery po chybějících zubech, přípravujeme na chirurgické korekce.