Magnetická rezonance u pacientů s fixními rovnátky

https://www.crs.cz

Doporučené odborné stanovisko pro vyšetřování pacientů s fixními

ortodontickými aparáty magnetickou rezonancí

 

(České ortodontické společnosti a České radiologické společnosti)

Ortodontista před vyšetřením pacienta magnetickou resonancí odváže od aparátu

drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli a dráty chromkobaltové, stejně tak

transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků,

kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou

„Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je

správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.

Radiolog ve vzácném případě, kdy vyšetřovaná oblast je tak blízko ortodontického

aprarátu, že se vlivu metalických artefaktů nelze vyhnout, a kdy po konzultaci s indikujícím

lékařem nejsou jiné alternativní vyšetřovací metody (CT apod.) vhodné, požádá ortodontistu o

úplné sejmutí fixního aparátu. Předtím byly ale měly být vyčerpány všechny dostupné

možnosti, jak na MR omezit rozsah metalických artefaktů, jako použití technik rychlého

spinového echa s vyšším turbo faktorem (ETL) a rozšíření šířky pásma (bandwidth); naopak

rozhodně nedoporučujeme používat techniky gradientního echa a spektrální saturaci tuku

(FatSat). Alternativou může být i vyšetření na MR s nižší intenzitou magnetického pole.

Tuto žádost vydá písemně, aby pak bylo možné žádat revizního lékaře zdravotní

pojišťovny o povolení mimořádného hrazení nákladů při použití kódů pro sejmutí a opětovné

nasazení fixního ortodontického aparátu ze zdravotní indikace (t.č. kódy 00985, 00982).

U pacientů se zdravotními problémy, kde lze v budoucnosti očekávat častější

vyšetřování magnetickou resonancí, je při ortodontické léčbě vhodné používat zámky

keramické, z plastické hmoty nebo z titanu.

Ortodonticky aparát představuje uzavřenou, elektricky vodivou smyčku, která se může

během MR vyšetřeni zahřívat; v praxi proto nelze úplně eliminovat možnost termického

poškozeni sliznice dutiny ústní během MR vyšetřeni. Před vyšetřením musí byt pacient

poučen personálem MR pracoviště, ze v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest,

páleni) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení.

 

Komentář:

 

Fixní ortodontické aparáty nepředstavují ohrožení pacienta při vyšetření magnetickou

resonancí. Síly způsobené magnetismem jsou výrazně nižší než síly ortodontického aparátu a

žvýkací síly. Zvýšení teploty kovu je zanedbatelné, jedná se 1-2° C, což nepředstavuje riziko

ohrožení zubní pulpy nebo strukturálních a optických vlastností zubní skloviny.

Kovové součásti ortodontických aparátů způsobují v okolí aparátu artefakty MRI

obrazu, u většiny vyšetřovaných orgánů se však vlivu artefaktů lze vyhnout změnou roviny

2

skenování, což většinou platí také pro vyšetření mozku a báze lební. Fixní ortodontický aparát

(zámky a kroužky) je třeba kompletně sejmout před MRI vyšetřením v oblasti čelistí.

Fixní ortodontické aparáty sestávají z řady jednotlivých součástek. Určité součástky

(kovové zámky a kroužky) jsou pevně fixovány na zubech pomocí chemických adheziv. Další

součástky (kovové dráty) jsou připevněny k zámkům a kroužkům pomocí různých typů

ligatur. Fixní retainery jsou zpravidla tenká kovová lanka fixovaná adhezivy přímo ke

sklovině sloužící k dlouhodobému udržení výsledku léčby.

Fixní ortodontický aparát je základním prostředkem ortodontické léčby. Jeho

kompletní sejmutí a nasazení je úkon pro pacienta finančně náročný a zpravidla vede

k výraznému prodloužení ortodontické léčby. Finanční náročnost spočívá jak v hrazení

výkonů tak i v hrazení nového materiálu. Sejmutí fixního retaineru může znehodnotit

výsledek často i několikaletého lékařova a pacientova úsilí

 

Literatura:

 

1. Mechl, M.; Tintěra, J.; Vymazal, J., Žižka, J.: Metodický list pro vyšetřování pacientů

s kovovými implantáty na MR. Česká radiologická společnost, 2007.

 

2. Sadowsky, P.L; Bernreuter, W.; Lakshminarayanan, A.V.; Kennez, P.: Orthodontic

appliances and magnetic resonance imaging of the brain and temporomandibular

point. Angle Orthodont. 1988, 58, č.1, s.9-20.

3. Klocke, A., Kemper, J., Schulze, D., Adam., G., Kahl-Nieke, B.: Magnetic field

interactions of orthodontic wires during magnetic resonance imaging (MRI) at 1.5

Tesla. J. orofac. Orthop. 2005, 66, č.4, s.279-287.

4. Yassi, K., Ziane, F., Bardinet, E., Moinard, M., Veyret, B., Chateil, J.F.: Evaluation of

the risk of overheating and displacement of orthodontic devices in magnetic resonance

imaging. J. Radiol. 2007, 88, č.2, s.263-268.

5. Harris, T.M.J., Faridrad, M.R., Dickson, J.A.S.: The benefits of aesthetic orthodontic

brackets in patients requiring multiple MRI scanning. J.Orthodont. 2006, 33, s.90-94.

6. Patel, A., Bhavra, S., O`Neil, J.R.: MRI scanning and orthodontics. J. Orthodont.

2006, 33, č.4, s.246-249.

7. Elison, J.M., Leggitt, V.L., Thomson, M., Oyoyo, U., Wycliffe, N.D.: Influence of

common orthodontic appliances on the diagnostic quality of cranial magnetic

resonance images. Amer. J. Orthodont. dentofac. Orthop. 2008, 134, č.4, s.563-572.