Poučení pro pacienty s retenční deskou
 

Po sejmutí fixních rovnátek je tendence ke vzniku recidivy velká a velmi často dochází k nežádoucím pohybům zubů. Po ukončení fixní ortodontické léčby dostává pacient snímací retenční aparát, který zajistí udržení výsledku léčby a stabilizaci zubů v kosti v novém postavení.

Je nutné dodržovat základní pravidla:


 

1. první dva měsíce po sejmutí fixních rovnátek by měl být retenční aparát v ústech pacienta 24hod. denně s vyjímkou jídla, čištění zubů a sportovních aktivit

2. pokud není aparát v ústech, je nutné jej uložit do pevného obalu - krabičky, aby nedošlo ke ztrátě nebo poškození (pozor na psy)

3. opravu aparátu hradí zdravotní pojišťovna po půl roce

4. pokud není aparát nošen dle pokynů lékaře a pacientovi nesedí nebo pacient aparát ztratí, hradí výdaje spojené s opravou nebo novým zhotovením v plném rozsahu

5. dodržovat hygienické návyky


 

Údržba snímacího aparátu:

Retenční aparát čistíme zubním kartáčkem a běžnou zubní pastou pod tekoucí vodou, nejlépe ráno při běžné hygieně. Jednou za měsíc je možné aparátek naložit na několik hodin do roztoku octa nebo prostředku na čištění protéz. Před vložením aparátu do úst ho opláchneme vodou.

Rovnátko před jídlem vyndáváme z úst. Do úst ho vracíme až po vyčištění zubů. Nevyčištěné zuby se pod rovnátkem mohou kazit.